Днес в ПГ по МСС приключи работата по проект „Равен достъп за деца от уязвими групи.“

Днес в ПГ по МСС приключи работата по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. В който участваха 23 деца, 7 преподаватели и 7 родители. На всички бяха раздадени лаптопи и таблети , който Министерството на Образованието съвместно с Европейския съюз осигури. На всички деца, родители и преподаватели в проекта бяха раздадени и сертификати за завършен курс на обучение за работа с платформата Microsoft Teams  в ОРЕС среда.