ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

Еразъм +

Учениците от ПГ по МСС – Разлог преминаха през всички процеси на затворения цикъл на типичните ферми в Тоскана. Те се запознаха с добрите примери за устойчив затворен цикъл на производство и разбира се, реализация на фермерската продукция.

„КОГАТО ПОДГОТОВКАТА СРЕЩНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА – УСПЕХИТЕ НЕ ЗАКЪСНЯВАТ „ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНИНИЕ НА ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 ПОЛУЧИХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ ПО МСС В ИТАЛИЯ. ЕКИПНА РАБОТА, ЖЕЛАНИЯ И МОТИВАЦИЯ СЪПЪТСВАХА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА. СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРИДОБИТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ЕВРОПАС МОБИЛНОСТ СА ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ОПИТ В ЧУЖБИНА!Групата от Разлог получи своите сертификати от приемащата организация Serindform Srl за успешно проведена мобилност и практическо обучение в областта на агротуризма.

Учениците от ПГ по МСС надгрaдиха професионалните умения и компетенции, подобриха социалните умения за адаптиране в чужда среда и вече са по-подготвени за пазара на труда. Преди да се върнат у дома, те ще посетят известната туристическа дестинация Пиза.

    Днес, 27.04.2022 в ПГ по МСС -гр. Разлог се проведе финална среща преди заминаването на групата от училището за мобилност в Италия по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”.
Координаторът на проекта Ивелин Терзийски посети училището и заедно с директора Татяна Динчева  и ръководителя на групата г-н Марков проведоха среща с учениците и техните родители.

    Днес, 19.04.2022 в ПГГ по МСС -гр. Разлог се проведе среща с ученици и родители , по ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA121-VET-00000915 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”.

“Под небето на Тоскана” - иновативни практики в биоземеделието и селския туризъм

♦ Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;

♦ Алианси на знанието – Европейски университети;

♦ секторни алианси на уменията;

♦ изграждане на капацитет в областта на висшето образование.

Секция - еразъм +.
Секция - еразъм +

ПРИВЕТ, ТОСКАНА!

Ученици от ПГ по МСС, Разлог на двуседмична практика в Италия.

В събота 30.03.2019г. група от 9 ученици заминаха за Италия, за да проведат своята практика в реална работна среда в продължение на две седмици.

Учениците от ПГ по МСС- Разлог работиха във фермите Podere I Lei, Paolo Rossi i Bongi Antonio. Изключително разнообразна е работата им: резитба на лозя, засаждане на нови маслинови масиви , грижа за животните и работа в типичните малки, китни мандри. В Azienda Agricola Bongi Antonio помагаха и с интерес се запознаха как се приготвя изключително деликатния йогурт и формаджо “ Fior di cacio“. Желанието е огромно и всички дават най-доброто от себе си. В свободното си време играеха футбол, тенис на корт , тенис на маса и шах.Много разнообразна бе работата този сезон, учениците преминаха през всички дейности на една успешна ферма. Професионалните умения и компетенции се повишиха, а социалните и чуждоезикови умения се подобриха значително.