ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

Еразъм +

Учениците от ПГ по МСС – гр. Разлог получиха сертификати за Europass Mobility
 
     Участниците в проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000059383 по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1:„Образователна мобилност за граждани, сектор „Професионално образование и обучение“. Реализираха своята мобилност в Маса, регион Тоскана, Италия за професионално обучение чрез практика с цел разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда. В продължение на две седмици учениците се запознаха с италианския опит в областта на биоземеделието, селския туризъм и лозаро-винарството. Престоят на участниците в мобилността бе изпълнен с отлични впечатления от различната работна среда, от общуването с нови хора, от новите приятелства, от топлото отношение на представителите на приемащата организация Serindform Srl  и наставниците във всички ферми.
След приключване на последния работен ден, на участниците бяха връчени сертификати за Europass мобилност за придобитите компетентности по време на учебната практика
Днес групата потегля обратно за България!
На 22.03 учениците от ПГ по МСС гр. Разлог отпътуваха по проект Еразъм +№ 2022-1-BG01-KA121-VET-000059383- Erasmus, в град Марина ди Маса, област Тоскана, Италия. Учениците имат възможността в 15- дневната мобилност да обменят добри практики за бъдещето си професионално развитие.
След пристигането си,  учениците бяха посрещнати от партньорите от Италианска страна – Serindform. Проведена бе работна среща, в която бяха посочени местата, които ще посещават през своя престой в Италия.

Първи работен ден на учениците от ПГ по МСС гр.Разлог във винарна Calevro. Подновяване на старите лозници с нови фиданки.

С радост учениците от ПГ по МСС – гр.Разлог стартират новата работна седмица.Във винарна Calevro те започнаха с начина на подготовка на старите лозя за новия сезон,наторяване и окопаване.

Учениците от ПГ по МСС – Разлог преминаха през всички процеси на затворения цикъл на типичните ферми в Тоскана. Те се запознаха с добрите примери за устойчив затворен цикъл на производство и разбира се, реализация на фермерската продукция.

„КОГАТО ПОДГОТОВКАТА СРЕЩНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА – УСПЕХИТЕ НЕ ЗАКЪСНЯВАТ „ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНИНИЕ НА ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 ПОЛУЧИХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ ПО МСС В ИТАЛИЯ. ЕКИПНА РАБОТА, ЖЕЛАНИЯ И МОТИВАЦИЯ СЪПЪТСВАХА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА. СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРИДОБИТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ЕВРОПАС МОБИЛНОСТ СА ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ОПИТ В ЧУЖБИНА!Групата от Разлог получи своите сертификати от приемащата организация Serindform Srl за успешно проведена мобилност и практическо обучение в областта на агротуризма.

Учениците от ПГ по МСС надгрaдиха професионалните умения и компетенции, подобриха социалните умения за адаптиране в чужда среда и вече са по-подготвени за пазара на труда. Преди да се върнат у дома, те ще посетят известната туристическа дестинация Пиза.

    Днес, 27.04.2022 в ПГ по МСС -гр. Разлог се проведе финална среща преди заминаването на групата от училището за мобилност в Италия по проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009151 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”.
Координаторът на проекта Ивелин Терзийски посети училището и заедно с директора Татяна Динчева  и ръководителя на групата г-н Марков проведоха среща с учениците и техните родители.

    Днес, 19.04.2022 в ПГГ по МСС -гр. Разлог се проведе среща с ученици и родители , по ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA121-VET-00000915 в рамките на „Еразъм” Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”.

“Под небето на Тоскана” - иновативни практики в биоземеделието и селския туризъм

♦ Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;

♦ Алианси на знанието – Европейски университети;

♦ секторни алианси на уменията;

♦ изграждане на капацитет в областта на висшето образование.

Секция - еразъм +.
Секция - еразъм +

ПРИВЕТ, ТОСКАНА!

Ученици от ПГ по МСС, Разлог на двуседмична практика в Италия.

В събота 30.03.2019г. група от 9 ученици заминаха за Италия, за да проведат своята практика в реална работна среда в продължение на две седмици.

Учениците от ПГ по МСС- Разлог работиха във фермите Podere I Lei, Paolo Rossi i Bongi Antonio. Изключително разнообразна е работата им: резитба на лозя, засаждане на нови маслинови масиви , грижа за животните и работа в типичните малки, китни мандри. В Azienda Agricola Bongi Antonio помагаха и с интерес се запознаха как се приготвя изключително деликатния йогурт и формаджо “ Fior di cacio“. Желанието е огромно и всички дават най-доброто от себе си. В свободното си време играеха футбол, тенис на корт , тенис на маса и шах.Много разнообразна бе работата този сезон, учениците преминаха през всички дейности на една успешна ферма. Професионалните умения и компетенции се повишиха, а социалните и чуждоезикови умения се подобриха значително.