Заповед за Дневния режим в ПГ по МСС от 22.10-29.10.2021г