ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПГ по МСС гр.Разлог В ОРЕС ЗА ПЕРИОДА 11.11-17.11.2021 г.