Зонален турнир по бадминтон

На 28.01.2024г.. се проведе зонален турнир по бадминтон в гр. София. Ученици от ПГ по МСС- гр. Разлог взеха участие в турнира:
Иван Парапунов
Селим Буковски
Емил Ангелов