Кампанията на трето бригадно отделение “Бъди войник, бъди един от нас” се проведе в ПГ по МСС -гр. Разлог.

Кампанията на трето бригадно отделение “Бъди войник, бъди един от нас” се проведе в ПГ по МСС -гр. Разлог. Старши сержант Йотов и Редниците Аломинова и редник Янева представиха пред учениците възможностите за кариерна реализация в редовете на Българската армия.