ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

КОНТАКТИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО / ПГ по МСС /

гр.Разлог, ул.”Екзарх Йосиф” №139  
e-mail: pg_mss@abv.bg
e-mail: pg_mss@mail.bg
тeл: +35974780157 
тел. /директор/: +359879400651
тел. /администратор/: +359898708147