ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

КОНТАКТИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО / ПГ по МСС /

гр.Разлог, ул.”Екзарх Йосиф” №139 
e-mail: info-102017@edu.mon.bg
тeл: +35974780157 
тел. /директор/: +359879400651
тел. /администратор/: +359876117321