Международен ден на Ветеринаря в ПГ по МСС

На 17.12.2021 се проведе мероприятие, по повод Международния ден на ветеринарния специалист, който се отбелязва на 14.12 по целия свят. Д-р Елица Петрова подготви презентация, в която се съдържаха най- интересните факти, свързани с ветеринарната медицина и невероятния животинския свят! На мероприятието присъстваха учители и ученици на ПГ по МСС, както и директорът- Татяна Динчева.