„Най-прекрасният източник на духовна проницателност – това е добротата.“