НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. В ПГ ПО МСС ГР.РАЗЛОГ

ПЕТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ ОТНОВО СЕ ПРЕВЪРНА В ИСТИНСКИ ПРАЗНИК! УЧИЛИЩЕТО ЗАСИЯ УКРАСЕНО И ОБНОВЕНО, НЕТЪРПЕЛИВО ДА ПОСРЕЩНЕ СВОЙТЕ УЧЕНИЦИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ СПАЗВАХМЕ ДИСТАНЦИЯ, ЧУСТВАХМЕ СЕ БЛИЗКИ И СЕ РАДВАХМЕ, ЧЕ СМЕ ЗАЕДНО ОТНОВО. ДИРЕКТОРЪТ НА ГИМНАЗИЯТА ГОСПОЖА ДИНЧЕВА ОТКРИ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. С ГОРДОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ТРУДА  НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ, ГОСПОЖА ДИНЧЕВА АКЦЕНТИРА ВЪРХУ УСПЕХИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО И НЕГОВИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ.