Оригинална покана за своя бал отправиха 12б клас към техния класен ръководител -г-жа Калинова.

Оригинална покана за своя бал отправиха 12б клас към техния класен ръководител -г-жа Калинова.