ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА

ОТБЕЛЯЗВАНЕ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 💧🌎

Паркови експерти проведоха открит урок с ученици от ПГ по МСС -гр. Разлог. Учениците научиха за скритото богатство – подземните води и как да ги предпазваме от замърсяване!

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Тазгодишната тема на събитието е „Подземни води – да направим невидимото видимо”.
Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат.
Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.
Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.
#WorldWaterDay #GroundWater #NPPirin #СветовенДенНаВодата #НППирин