Отбелязване Световен ден на Водата

Ученици от ПГ по МСС -гр. Разлог посетиха ВЕЦ Разлог и село Баня, по повод Световния ден на водата. Тази година кампанията е с цел повишаване на информираността по отношение на глобалната водна криза.