ОТКРИТ УРОК В ПГ по МСС

На 12.11. 2021 г. учители от ПГ по МСС – гр. Разлог, проведоха открит урок по учебна практика. Те демонстрираха пред своите ученици как се извършва есенно подхранване и зазимяване на дръвчета от овощната градина на училището. Пробуди се интересът и се повиши мотивацията на учениците, които през това време наблюдаваха урока онлайн. Гости на открития урок бяха колеги от общообразователното и професионално направление, както и Директорът на ПГ по МС – госпожа Татяна Динчева.