Открит урок по Животновъдство в ПГ по МСС гр.Разлог

На 23.02 се проведоха часове по “Животновъдство”- практика в местността “Изворо”. Учениците от 11 б клас разгледаха подробно организацията във фермата и научиха дейностите, съпътстващи отглеждането, храненето и репродукцията на селскостопанските животни.