Парад на професиите

ПГ по МСС представи професиите си на три форума: Парад на професиите, национално състезание „Млад фермер“ и Проект „Еразъм” , Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение”
Днешният ден беше изпълнен с много положителни емоции за ПГ по МСС гр. Разлог. Учениците представяха училището и своите професии в три форума.
В Разлог се проведе Парад на професиите, в който гимназията ни, в унисон с европейската зелена политика, представи по модерен начин професиите за устойчиво и интелигентно земеделие. Акцент в изложението беше собствената продукция на училището, отглеждана чрез иновативни технологии, по стандартите на биологичното земеделие. Представен беше пчелен кошер, изработен от учениците в часовете по учебна практика в реална работна среда, със специални материали, съобразени с европейските изисквания.
Интерес за учениците в общината предизвика и 3D принтера, защото ПГ по МСС е единственото училище в района, което притежава 3D лаборатория. Възпитаниците на нашето училище демонстрираха пред съучениците си от другите училища материализирането на виртуални модели чрез принтера.
Ученици от училището мерят сили в Национално състезание „Млад фермер“ сред повече от 20 училища. Отборът на ПГ по МСС зае призовете места в регионалното състезание и с това получи правото да се яви на националното състезание „Млад фермер“, което се провежда в гр. Ямбол. Пожелаваме успех на нашия отбор.
В центъра на гр. Масса, област Тоскана , Италия, ученици от ПГ по МСС – гр. Разлог представят екологични чисти продукти на известни в региона ферми, с които училището партнира по проект “ Еразъм“, ПО, 2021- 1- BG01- KA121- VET – 000009151 .Познати клиенти са студенти и преподаватели от близкия институт по изкуства. Обединени около чистата идея за здравословен начин на живот , те успяха да превърнат един делник в истински празник с код “ ЗЕЛЕНО“.
За учебната 2022-2023 година ПГ по МСС предлага прием по следните професии: „Монтьор на селскостопанска техника“, „Машинен оператор“, „Фермер“ и „Агроеколог“ – STEM професии, които дават възможност за успешна реализация както в България, така и в чужбина.
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/202009769824886/videos/562784105408521

https://www.facebook.com/202009769824886/videos/1144705029643382