ПГ по МСС гр. Разлог- “ на Национална кампания „Чиста околна среда- 2021г.“.

ПГ по МСС гр. Разлог- пъстро, дигитално и уютно училище
Магията на есенните багри преобрази двора на ПГ по МСС в прекрасни цветни кътове. В търсене на нови и интересни методи и похвати за учене, ръководството и учителският колектив на ПГ по МСС гр. Разлог превърнаха училищния двор в привлекателно, дигитално и ползотворно място за учениците. Класни стаи сред природата очакват своите възпитаници да се завърнат отново в училище. Идеята е да се провокира интерес по непринуден начин да се усвоява и затвърждава част от учебния материал, да се изгради екологично мислене , да се оформи естетически усет.
С днешната инициатива „Да разсадим здравец в ПГ по МСС“ учителите се обръщат към всички с любов и желание да предизвикат мощна положителна енергия и настроение за здрави и успешни делници!
Цветните класни стаи на открито в ПГ по МСС са част от спечеления проект „Заедно създаваме- класна стая и естествени природни модели на открито“ – „Обичам природата- и аз участвам“ на Национална кампания „Чиста околна среда- 2021г.“.