ПГ по МСС гр.Разлог ще бъде домакин на обучение по бадминтон на 18.02.2023г.