ПГ по МСС – Еньовден

„Еньовден е! Среща на мистерия, мистика и природа!“
Днес, на 24.06.2022, в ПГ по МСС тържествено беше отбелязан празника на билките- Еньовден! Учители и ученици представиха презентация по темата, като публика им бяха децата от ДГ „Незабравка“, гр. Разлог. Бяха пресъздадени най- важните традиции, свързани с празника. Ученици и учители от професионалната подготовка се погрижиха за украсата, като оплетоха и накичиха традиционния венец, под който по традиция човек трябва да мине, за да бъде здрав цяла година! Децата и ръководителите от детската градина получиха букетчета от билки, набрани за празника.Направи се и отчет на успешно преминалия проект „Еразъм+“.