Пореден успех на учениците от ПГ по МСС

Пореден успех на ученици от ПГ по МСС на национално състезание
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, гр. Разлог получи предпразнична добра новина, която дава повод за гордост на цялото училище- поредни отличени ученици в национален конкурс.
Единадесетокласниците Георги Пиришанчин и Онур Якуб от ПГ по МСС бяха наградени на конкурса „Моето стопанство II“, част от съвместната кампания на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на образованието и науката „Супер фермер“. Учениците представиха отлични иновативни проекти за стартиране на бизнес в направление „Растениевъдство и животновъдство“. Те представиха оригинални идеи и предложиха творчески решения за развитието на земеделието в района.
Целта на конкурса е да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, както и да се осъществи връзка между учениците и бизнеса.
Директорът на гимназията г-жа Татяна Динчева поздрави учениците и техния ръководител г-жа Веселина Калинова, пожела им да продължават да развиват професионалните си умения и да повишават авторитета на училището.
Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград г-н Кирил Укев награди учениците за отличното представяне.