Посещение на Музея в гр.Разлог

По повод наближаващият празник на град Разлог, учениците от ПГ по МСС посетиха гостуващата изложба “Бърза, точна, срочна “ и научиха интересни факти, свързани с историята на град Разлог.