По повод епидемичната обстановка в Община Разлог нашата Гимназия излиза в ОРЕС за периода от 04.11 до