Празник на гр.Разлог в ПГ по МСС

По повод 11 октомври – празник на град Разлог, група ученици от 8,9 и 11 класове от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог, се включиха в инициатива свързана с историята, традициите и обичаите в града.