ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Списък с учителският колектив 2020/2021 година в ПГ по МСС Разлог

1.Татяна Динчева-Директор

2.Росица Чолакова-Главен учител, учител по Български език и литература, учител по Руски език .

3.Диана Бицина- Старши учител по Философия, по История и цивилизация.

4.Мариана Коцакова – Белчева- учител по География и икономика,по Биология и здравно опазване.

5.Недялка Чилева-Старши учител по Математика.

6.Екатерина Ганджова- учител по Физика и Химия.

7.Валентина Коцакова-Учител по Английски език.

8.Весела Бицина-учител по Български език.

9.Димитър Марков-учител по Математика и информационни технологии.

10.Виолета Павлова-учител по изобразително изкуство.

11.Георги Цуцуманов-учител по Физическо възпитание и спорт.

12. инж . Георги Джолев-Старши учител по професионална подготовка.

13.инж.Мария Манушкина-учител по професионална подготовка .

14.инж. Иван Палев-учител по професионална подготовка.

15.Катя Улевинова-учител по професионална подготовка.

16.Владимир Коцаков-Старши учител по професионална подготовка.

17.Христина Костова-учител по професионална подготовка.

18.Георги Мунин-Старши учител по професионална подготовка.

19.Петър Лагадинов-Старши учител по кормилна практика.

20.Георги Кацарски-Старши учител по кормилна практика.

21.Весела Калинова-учител по професионална подготовка.

22.Елка Татарска-Възпитател.

23.Марияна Крънчева-Мацина-Възпитател.

24.Валентина Хаджиева-Възпитател.