ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Списък с учителският колектив 2022/2023 година в ПГ по МСС Разлог

1.Татяна Динчева-директор

2.Нина Иванова- зам. – директор

3.Росица Чолакова-главен учител, учител по Български език и литература, учител по Руски език .

4.Диана Бицина- старши учител по Философия, по История и цивилизация.

5.Мариана Коцакова – Белчева- учител по География и икономика,по Биология и здравно опазване.

6.Недялка Чилева-Старши учител по Математика.

7.Екатерина Ганджова- учител по Физика и Химия.

8.Валентина Коцакова-учител по Английски език.

9.Весела Бицина-учител по Български език.

10.Димитър Марков-учител по Математика и информационни технологии.

11.Виолета Павлова-учител по изобразително изкуство.

12.Димитър Падарев-учител по Физическо възпитание и спорт.

13. инж . Георги Джолев-Старши учител по професионална подготовка.

14.инж.Мария Манушкина-учител по професионална подготовка .

15.инж. Иван Палев-учител по професионална подготовка.

16.Катя Улевинова-учител по професионална подготовка.

17.Владимир Коцаков-старши учител по професионална подготовка.

18.Христина Костова-учител по професионална подготовка.

19.Георги Мунин-старши учител по професионална подготовка.

20.Петър Лагадинов-старши учител по кормилна практика.

21.Веселина Калинова-учител по професионална подготовка.

22. д-р Елица Петрова- учител по професионална подготовка

23.Елка Татарска-Възпитател.

24.Марияна Крънчева-Мацина-Възпитател.

25.Валентина Хаджиева-Възпитател