Проведен час по БДП с ученици от 9Б клас на тема: Пътни знаци.

Учениците от IXб клас проведоха обучение по Безопасност на движението по пътищата на тема „Пътни знаци“. Те се запознаха с най-важните за тях, като пешеходци, пътни знаци, както и правилното преминаване през пъшеходната пътека.