Професионална гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог беше домакин на обучителен курс по бадминтон за учители по физическо възпитание и спорт, организирано от Българската федерация по бадминтон.

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство гр. Разлог беше домакин на обучителен курс по бадминтон за учители по физическо възпитание и спорт, организирано от Българската федерация по бадминтон.
Над 60 учители от страната се обучаваха по програмата „Shuttel time “ за България, която има за цел да подкрепи принципа, че децата трябва да водят активен и здравословен начин на живот както в училище, така и извън него.
Директорът на гимназията г-жа Татяна Динчева приветства мащабния спортен форум и подчерта, че той кореспондира със стратегията на училището за екологично възпитание, здравословен начин на живот и физически активност на младите хора. Всички се обединиха около каузата, че спортът в училище и извън него е прекрасно средство за развиване на позитивна образователна среда, възпитава в дисциплина, търпение и концентрация.
Гост на събитието беше г-жа Пепа Николова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО – Благоевград. Организаторите на събитието благодариха на домакините за създадените условия за ефективното провеждане на курса и изразиха желанието си за бъдещи съвместни дейности и популяризиране на спорта бадминтон в училище.