Седмица на гората от 5 до 11 април

Седмицата на гората стана чудесен повод да дадем своя принос за по-чиста околна среда.Днес 07.04.2021г. когато се отбелязва и деня на здравето решихме с учениците от 8 и 10 класове, заедно с ръководителите г-жа Мариана Белчева и г-жа Весела Калинова,да  засадим млади борови фиданки в местността „Голак“.Лектор на залесяването беше инж.Иван Гърков, директор на горското стопанство на Разлог и инж.Костадин Лечов зам.директор на стопанството изнесоха  беседа обясниха ползите от дърветата за чиста природа. Като специалисти в областта на земеделието ние най-добре разбираме, че опазването на природата и грижата за нейните ресурси е от изключителна важност за бъдещето ни.