Среща в МХТБ гр.Разлог

Проведе се съвместна среща между ПГ по МСС и ръководството на МХТБ гр. Разлог по стартиралия проект „Ученически практики 2“.