Учениците от ПГ по МСС взеха участие в засаждането на картофите на учебно- опитното поле.

Учениците от ПГ по МСС взеха участие в засаждането на картофите на учебно- опитното поле в часовете по практика.