Ученици от 11а клас на работа по проект ученически практики в КС Метал с Баня

Учениците от 11 а клас опитаха какво е да работят в реална среда с реални шефове и показаха защо нашата гимназия е с традиция в сепциалността „Металорежещи машини“.