Ученически игри по Тенис на маса проведени в СУ „Братя Каназиреви“

Ученически игри по Тенис на маса проведени в СУ „Братя Каназиреви“
Второ място в категория от XI до XII клас. Трето място в категория от VIII до X клас.