Ученически практики в КС метал с.Баня

 Учебна практика по Оборудване на металорежещи машини и Машини в металообратването в машиностроителен цех АМСИ гр Разлог от 8 а клас. Ученици от 11 а клас на работа в реална работна среда по проект ученически практики 2.