ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

Ученически практики 2

     

Приключване на проект „Ученически практики 2″ с учениците от 12″б“ и 10″б“ класове в биоферма „Моравско село“.

     

Завърши проектът „Ученически практики-2″ с учениците от 10 А и 11 А класове в Автосервиз “ Юмил- Разлог“, където те усвоиха и надградиха практически умения в реална работна среда.

     Учениците от ПГ по МСС усвоиха практически умения в реална работна среда в Автосервиз “ Юмил- Разлог“

     

Приключване На Проект Ученически Практики 2 – Група Машинен Оператор.

      Ученици в реална работна среда по проект „Ученически практики 2“

      Посещение в МХТБ гр.Разлог
тема: Металорежещи машини с ЦПУ

      Проект „Ученически практики 2“ дава възможност за обучение в следните направления: специалност „Металорежещи машини“, професия „Машинен оператор“, специалност „Растителна защита и агрохимия“, професия „Техник – растениевъд“ и специалност „Механизация селското стопанство“, професия „Монтьор на селскостопанска техника“. В реална работна среда учениците формират умения за работа с металорежещите машини, обработване на почвата, диагностика и ремонт на автомобили и селскостопанска техника. Чрез практическото обучение се дава възможност на учениците да повишат професионалната си подготовка посредством обмяна на опит в избраните фирми.