Успешно положен изпит кат. Твк на учениците от ПГ по МСС пред комисия съставена от представител на Министерството на Земеделието и Храните, член на КТИ – Благоевград и членове от ПГ по МСС гр.Разлог

Голяма група ученици се явиха на изпит за правоспособност за кат. Твк, те демонстрираха своите умения пред комисия от министерството на земеделието, и всички получиха документ за правоспособност за кат. Твк .Това са специалисти в областта на механизация на земеделието които са търсени кадри и намират отлична реализация и у нас в България и в чужбина.