Честита Нова Учебна 2022-2023 г.

Честит първи учебен ден! 🎓
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Разлог стартира новата учебна година с изцяло изпълнен план-прием от 52- ма осмокласници в четири специалности – „Монтьор на селскостопанска техника“, „Машинен оператор“, „Производител на селскостопанска продукция“, „Агроеколог“.
Стремежът към модернизиране и обновяване на гимназията продължи и през новата учебна година – обновен е физкултурният салон, оборудваха се нови STEM кабинети.
Украсена и слънчева, ПГ по МСС посрещна своите ученици с пожелание за здрава и ползотворна учебна година.