🌳ПГ по МСС -гр.Разлог взе участие в кампанията на Община Разлог – “Сто ученици засаждат Сто млади дръвчета”.🌳

🌳ПГ по МСС -гр.Разлог взе участие в кампанията на Община Разлог – “Сто ученици засаждат Сто млади дръвчета”.🌳
Днес по обяд възпитаниците на ПГ по МСС
, с помощта на ландшафтни еколози и експерти от Община Разлог, засадиха млади чинари на улица “Христо Ботев”, като на всеки един от тях поставиха табела със собственоръчно изписаните си имена.
🌳Кампанията “Сто ученици засаждат Сто млади дръвчета” е част от дейностите на Община Разлог за предоставяне на “Безопасна и здрава среда”. Чрез присъединяване на младото поколение към облагородяване на градската среда, организаторите отправят послание към всички участници: “Младите дръвчета да растат с грижата на младото поколение на община Разлог”.🌳👫