1-Ви Ноември – Ден на Народните Будители!!!

ПГ по МСС гр. Разлог почете Деня на българските будители с редица инициативи, една от които е посещение на старото килийно училище града и изработка на табла от ученици от общежитието.