149

ПГ по МСС гр. Разлог отбелязва 149 години от гибелта на един от най-големите си герои Васил Левски.
В опит да преоткрият Апостолското обаяние и да оценят извървения досега от народа ни път, учениците от ПГ по МСС гр. Разлог се включиха в редица събития, посветени на годишнината от обесването на Васил Левски.
Учениците от осмите и деветите класове проведоха викторина, в която се състезаваха по теми, свързани с живота и делото на Апостола.
Представени бяха ученически проекти „Образът на Левски в българската литература“.
Изготвиха се презентации на тема: „ Животът и делото на Васил Левски във фотографии и картини“.
Г-жа Татяна Динчева, директор на гимназията, награди отличилите се ученици и им пожела да ценят свободата и да вярват в собствените си възможности, защото свободният човек превръща мечтите си в реалност.