ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ - Архив

 1инж. Иван АврамовДиректор
 2Росица Чолакова преподавател по БЕЛ
 3Малинка Джиковапреподавател по БЕЛ и английски език
 4Любомира Найденовапреподавател по английски език
 5Татяна Красимировапреподавател по математика
 6Недялка Чилевапреподавател по математика
 7Диана Бицинапреподавател по история и цивилизация
 8Мариана Белчева преподавател по география и икономика
 9Екатерина Ганджова преподавател по физика и химия
 10Георги Цуцуманов преподавател по физическо възпитание и спорт
 11Георги Джолев преподавател по теория и практика (специални предмети)
 12Марияна Манушкина преподавател по животновъдство
 13Владимир Коцаков преподавател по теория и практика (специални предмети)
 14Елка Татарска преподавател по теория и практика (специални предмети)
 15Петър Лагадинов преподавател по теория и практика (специални предмети)
 16Исмаил Шарански преподавател по теория и практика (специални предмети)
 17Георги Кацарски преподавател по БДП
 18Румен Ласков преподавател по растениевъдство
 19Мария Манушкина преподавател по теория и практика (специални предмети)
 20Георги Мунин преподавател по теория и практика (специални предмети)
21
Мариана Крънчева – Мацина
възпитател
22
Валентина Хаджиева възпитател
23
Руси Юруков възпитател