СЪОБЩАВАМЕ

СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ В ПГ ПО МСС СЕ ОРГАНИЗИРА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ КАТЕГОРИЯ твк.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.лична карта-копие ;
2.шофьорска книжка ;
3.медицинско от личен лекар ;
4.диплома за завършено образование-копие ;
5.снимка-1 бр.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 30.09.2020 Г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПГ ПО МСС ОТ Г-Н ВЛАДИМИР КОЦАКОВ