ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО- ГР. РАЗЛОГ

ЗЗЛПСПОИН

Длъжностни лица към ПГ по МСС:

Георги Мунин
Димитър Падарев
Валентин Коцаков